news

همانقدر که خرید ویزا کارت مهم است شارژ و نگهداری از آن هم مهم است زیرا شما با ویزا کارتی که به حساب بانکی تأیید شده متصل است فعالیت می‌کنید و شناخته شده‌اید پس شارژ این ویزا کارت با اکانت شخصی شما حائز اهمیت خواهد بود تا شما بتوانید خریدها و پرداخت ها و نقد کردن‌های خود را دامه دهید .

وپرکس کارت این کار را برای شما راحت کرده است به طوری که شما می‌توانید از طریق پنل حساب کاربری خود این کار را انجام دهید و یا از طریق وپرکس کارت با ارائه اطلاعات کارت خود شارژکارت خود را انجام دهید.