شرکت مستر و شرکت ویزا شبکه (درگاه) بانکی هستند که بانکها و موسسات مالی خدمات خود را در قالب ‏اتصال به درگاه آنها به مشتریان ارائه می دهند. این دو درگاه مشابه شبکه شتاب در ایران است.

همانطور که ‏در ایران شبکه ای به نام شتاب وجود دارد و هر بانکی که به این شبکه وصل باشد می تواند با کارت های ‏خود تراکنش های بین بانکی انجام دهد، ویزا و مستر هم چنین هستند با این تفاوت که این شبکه ها بین ‏المللی هستند و داخل یک کشور نیستند. مثلا یک بانک هلندی که کارتی ارائه می کند که به شبکه ویزا ‏وصل است، مشتری می تواند با آن کارت در یک فروشگاه ژاپنی که دستگاه پوز(‏P.O.S‏) متصل به شبکه ویزا ‏دارد، خرید انجام دهد، یا در کانادا از دستگاه خودپرداز (‏ATM‏) متصل به شبکه ویزا، پول دریافت کند. ‏ 
بانکها‎ ‎در سراسر دنیا می توانند با توافقی که با این دو شرکت بزرگ می کنند، انواع کارت های ‏اعتباری(‏Credit‏)، نقدی(‏Debit‏)، پیش پرداخت(‏PrePaid‏)، هدیه(‏Gift‏)، فیزیکی(‏Physical‏)، ‏مجازی(‏Virtual‏) و ... را صادر کنند. کارت هایی که توسط موسسات مالی و بانکها صادر می شوند بر اساس، ‏نوع و خدماتی‎ ‎که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. شناخته ترین دسته بندی که شاید با آن آشنا ‏باشید، اعتباری، نقدی، پیش پرداخت است.

کارت اعتباری(‏Credit Card‏) به حساب بانکی متصل هست و به ‏دارنده آن این امکان را می دهد که بیشتر از موجودی کارت نیز بتواند خرج کند(مشابه آن در ایران موجود ‏نیست). ‏‎
 ‎کارت نقدی(‏Debit Card‏) به حساب بانکی وصل است و به اندازه ی موجودی آن می شود خرج ‏کرد( مشابه همان چیزی که تمامی بانکهای ایرانی به مشتریان می دهند).‏‎ ‎
کارت پیش پرداخت (‏PrePiad ‎card‏)‏‎ ‎به حساب بانکی متصل نیست و موجودی در داخل کارت و به اعتبار بانک صادر کننده آن است.(کارت ‏های هدیه که توسط بانکهای ایرانی نیز صادر می شوند، از این دسته هستند). 
در یک دسته بندی دیگر کارت ‏های به کارت فیزیکی و مجازی تقسیم می شوند، همانطور که از نامشان پیداست، اگر کارت فیزیک داشته ‏باشد به آن کارت فیزیکی می گویند و اگر تنها اطلاعات کارت باشد، به آن کارت مجازی می گویند ( کارت ‏مجازی صرفا برای خریدهای اینترنتی استفاده می شود). ‏ 

 

ارسال نظر

این سرویس آنچنان دارای اعتبار و اعتماد شده است که بالغ بر درصد خریداران از آن استفاده می کنند

اولین قدم برای اخذ ویزای تمامی کشور ها ، تعیین وقت سفارت آن کشور جهت مصاحبه می باشد.

ویزا کارت ها میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای کلیه خرید های اینترنتی شما باشد.