رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوی گفت: صندوق رفاه اعضای هیئت علمی را راه اندازی می‌کنیم تا خدماتی مثل ویزا کارت و مستر کارت را در قالب این طرح ارائه دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به ایجاد زیرساختهای اولیه برای ایجاد کارت هوشمند دانشگاهی گفت: بخش خصوصی طرف قرارداد این طرح با آورده 25 میلیارد تومان این طرح را که 49 درصد از سهام به صندوق رفاه دانشجویی واگذار شده، آغاز کرده است که بر اساس این طرح 40 نوع خدمت به اساتید و دانشجویان ارائه می‌شود.

یزدانمهر ادامه داد: صندوق رفاه اعضای هیئت علمی را نیز راه اندازی می‌کنیم تا خدماتی مثل ویزا کارت و مستر کارت را در قالب این طرح ارائه دهیم.

 

 

 

ارسال نظر

این سرویس آنچنان دارای اعتبار و اعتماد شده است که بالغ بر درصد خریداران از آن استفاده می کنند

اولین قدم برای اخذ ویزای تمامی کشور ها ، تعیین وقت سفارت آن کشور جهت مصاحبه می باشد.

ویزا کارت ها میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای کلیه خرید های اینترنتی شما باشد.